top of page

01

Tilattavia koulutuskokonaisuuksia


A. Seksuaaliterveys, seksuaalisuuden monimuotoisuus, sukupuolisuus, sateenkaariperheet sekä  eritysryhmien seksuaalisuus
B. Psykofyysinen fysioterapia
C. Kuntoutusosaaminen, toimintakyvyn arviointi ja tukeminen eri asiakasryhmillä. 
D. Psykolgian perusopintoja (psykologian opettajan pätevyydellä.

E. Ratkausykeskeisen lyhytterapian perusteet

Online opettajasi

SE ON

Ajallisesti joustavaa. 

Opiskelijalähtöistä

Suunnitelmallista.

Laatua vuosien kokemuksella ja 

jatkuvalla kouluttautumisella.

Tutkimustietoon perustuvaa. 

_____________

IDEA- verkko-opetuspalvelu pohjautuu  toiveittesi mukaisen opetuskokonaisuuden/kurssin  suunnitteluun ja toteutukseen.

Runkosopimuksen laadinnan jälkeen,  asiakas voi varata hänelle sopivat ajankohdat verkkokalenterista joustavasti. 

Opetus tapahtuu verkossa, ja on näin paikkaansitomatonta. 

Kouluttajasi

Uusi online opetus- ja koulutuspalvelu - joka antaa mahdollisuuden paikkaan ja/tai aikaan sitomattomalle opetukselle ja ohjaukselle. 

02

Verrkko-opeuslogo.png
Opettajasi

KONSULTOINTI​

 • Ammatilliset osaamiskartoitukset sosiaali- ja teveysalalle

 • Työyhteiön osaamiskartta- kartoitukset

 • Uravalmennus 

 • Pedagoginen suunnittelu (PBL- osaamista)

 • Opetussuunnitelmasta toimintaan-  konsultaatiot

 • Projektityöskentely

03

Scisco Oy

04 Työhyvinvoinnin Muutostarina valmennus -
kohti psykologista joustavuutta ja työhyvinvointia. 

Valmennus on uusimpaan tutkimustietoon pohjautuva ohjelma työhyvinvoinnin edistämiseen erillaisille työyhteisöjen työntekijöille. 

Valmennuksessa opitaan psykologisen joustavuuden kannalta keskeisimpiä taitoja, jotka lisäävät monenlaisia myönteisiä vaikutuksia työstressin ja työhyvinvoinnin kannalta. 

Valmennus auttaa kehittämään työntekijälle psykologista joustavuutta, jolla on suora kytkentä työnhallinnan, työssäsuoriutumisen ja psyykkisen terveyden vahvistumiseen. 

Psykologisen joustavuuden ja työtyytyväisyyden välillä on vahva myönteinen yhteys!

Tämä kuuden viikon mittainen valmennus on aikaan ja paikkaan sitomaton verkkovalmennus, joka sisältää (6) kuusi moduulia verkkokursseineen + työkirjat valmennuksen tueksi.

Lisäksi on mahdollisuus lisätä mukaan yksilövalmennus. 

 

Työhyvinvointi valmennus
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
Muutostarina valmennus
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page