TERAPIAT

Tarjoan lyhytterapiaa, seksuaaliterapiaa ja -neuvontaa sekä psykofyysistä fysioterapiaa etävastaanotollani. 

20220926_174706.jpg
Rainbow Kiss
PocketBook on a bedsheet_Alaotsikko.png

Lyhytterapia
(RATKAISUKESKEINEN)

Lyhytterapia on matalan kynnyksen terapiaa,  joka on asiakaskeskeistä, tavoitteellista, vuorovaikutuksellista sekä voimavarakeskeistä terapiaa. 

_____

 • Lyhytterapian tavoitteena on auttaa ja tukea ihmisiä löytämään omat voimavaransa

 • vahvistaa itsetuntemusta ja auttaa tunteiden säätelyssä, stressinhallinnassa sekä uupumuksen oireiden tunnistamisessa ja lievittämisessä.

 • Lyhyt terapia sopii lieviin mielenterveyden ongelmiin, kuten lievään masennukseen, ahdistuneisuuteen tai pelkotiloihin.

 • Syitä hakeutua lyhytterapiaan voi olla myös äkilliset elämänmuutokset, perhe tai parisuhde ongelmat, opiskelun haasteet tai oma jaksaminen.

 • Lyhytterapiassa etsitään keinoja päästä kriisivaiheesta eteenpäin.

Ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan hakeutumiseen ei tarvitse terveydenhuollon lähetettä tai mielenterveyden diagnoosia. Terapia ei kuulu KELA korvauksen piiriin.

EI sovellu vaikeampiin mielentrveydenongelmien hoitoon. 

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapian

tarkoituksena on auttaa yksilöä tai paria seksuaalisuuteen tai seksuaalisiin toimintoihin liittyvissä ongelmissa.

Terapiaa antaa koulutettu seksuaaliterapeutti. 

                     ______

Seksuaalisuus  käsittää: seksuaalisen kehityksen, biologisen sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, ja sen omanlaisen toteuttamisen osana elämää. Sekä myös suvun jatkamisen.

Seksuaaliterapiaa toteutetaan yksilö- ja ryhmäterapiana sekä pariterapiana.

Seksuaaliterapiassa käsitellään tunteita kuten häpeää, vihaa, syyllisyyttä, pelkoa tai tabuja, ja niiden merkityksiä ihmisille.

​                         ------

Seksuaaliterapiaan hakeudutaan monen eri asian vuoksi:

 • Seksuaalisen halukkuuden ja kiinnostuksen puutteen vuoksi, miehillä tai naisilla.

 • Seksuaalisuutta vahingoittaneiden kriisien ja traumojen vuoksi.

 • Seksiriippuvuutta tai muuta henkilöä itseään tai kumppania mietityttävien asioiden vuoksi. 

Psykofyysinen
fysioterapia

Keho yleensä reagoi ahdistukseen tai strsessiin ennen kuin mieli ehtii toimia.  Keho myös muistaa asioita, mitä mieli pitää piilossa. Psykofyysisessä fysioterapiassa pyritään löytämään kehon ja mielen yhteys uudestaan. 

Harjoitteina  käytetään:  hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksia sekä rentous- ja vuorovaikutusharjoituksia. 

_____

Olen perehtynyt psykofyysieseen fysioterapiaan osana fysioterapian opintojani. Syventävien opintojen lopputyässä tutkin kehon ja mielen yhteyttä- kehonkuvaa (ruumiinkuvaa).

Lisäksi käytän työssäni hierontaa osana terapiaa, kehon kokonaisvaltaiseen rentoutumiseen pyrkien. Lisäksi TRE- stressin purkuliikkeitä, Vagushermon toimintaa aktivoivia harjoitteita ja Rosen terapian taustalla olevia psykofyysisiä periaatteita.

_____

Kyseisistä harjoitteista hyötyvät ne henkilöt, joilla on

 • oman kehon hahmottamisongelmia

 • traumaattisista stressiraktioista fyysisiä oireita 

 • stressioireita

 • unettomuutta

 • jännittyneisyyttä tai uupumusta 

 • pitkittyneitä kiputiloja 

 • masennusta

 • syömishäiriöitä

 • paniikkioireita

 

 

 

 

 

Tällä hetkellä ostamme terapiapalvelut Ajassa- terapia- ja koulutusoalveluilta. 

MUUTOSTARINA - valmennus

MUUTOSTARINA valmennusohjelma, pitää sisällään HOTER (Holistic therapy) -valmennus kokonaisuuden, jonka pohjana on hermoston ja lihaksiston toiminnan kannalta keskeisten elementtien harjoittaminen ja niiden tasapainon löytäminen.

Tavoitteena on ohjata sinut hyvinvoinnin alkulähteille- kehon ja mielen tasapainoon, käyttämällä kehosi omia resursseja paranemisprosessissa.

Ohjelmaa seuraamalla pääset irti hermoston yli- tai aliaktiivisuudesta sekä siinä tavoitellaa lihaksiston ja hengityksen tasapainoista toiminta. Näin saat hallinan stressin ylivallasta ja tasapainoisemman kehon ja mielen. 

Valmennus keskittyy tasapainoisen hengityksen oppimiseen, kehon luonnollisiin liikemallien eheyttämiseen ja kroonisen stressin myötä kehoon rakentuneen lihasspanssarin/lihasjännityksen purkuun. Lisäksi valmennuksessa paneudutaan

vagus hermon toiminnan säätelemiseen, jolloin saat palautettua hermoston rentoutunut tila spesifien harjoitusten kautta. 

 

IMG_1724.jpg
20220917_183356_0000.png

Hinnasto
 

LYHYTTERAPIA

 • yksilöaika 68 €/45 min

                     
Seksuaaliterapia  

 • yksilöaika 68€/45 min

 • pariaika    99 €/90 min

 

Fysioterapia (psykofyysinen)

 • yksilöaika 68 €/45 min

HOTER- yksilövalmennus 

 • 68 € /45 min 

 

Palvelut ovat arvonlisäverolain 35§ perusteella

arvonlisäverottomia, alv. 0%.


Asiantuntija- palveluiden (luennot, konsultaatiot, uravalmennus, kuntoutusohjaus ja muut palvelut) hinnat määräytyvät toimeksiannon sisällöstä. 

Näihin palveluihin sisältyy alv.24% palvelun hinnasta. 

Etäterapiapakeit


# Matalan kynnyksen neuvontakäynti 1,5 h  (75 €)

# 3 tapaamiskertaa (195 €)
# 5 tapaamiskertaa (324 €)
# 8 tapaamiskertaa (496 €)
# Kehon ja mielen rauhaa, 3 tapaamiskertaa (159 € )
# suunta parempaan seksuaalisuuteen 3 tapaamiskertaa (159€)