top of page
Digivalmentaja

Valmennukset toteutetaan Teams- yhteydellä ja

ovat näin paikkaan sitomattomia.

Tervitset vain internetyhteyden ja puhelimen tai tietokoneen. 

SCISCO_valmennus9.8..png
Digivalmentaja ohjaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkostossa.
Ohjaten esimerkiksi KELA:n hakemusten laatimisessa.  

Digivalmentajan tarjoamia ohjaus- ja valmennuspalveluita ovat kuntoutusohjaus, uraohjaus sekä palveluohjaus. 

Ohjauspalvelut tarjoavat ammatillista kuntoutusohjausta niissä tilanteissa, jossa henkilö ei kykene nykyiseen työhönsä. 

Tarjoamme kuntoutussuunnittelupalveluita, 

työhönpaluusuunnitelman laatimisessa, terveydentilalle soveltuvien työtehtävien etsimisessä ja esimerkiksi työkokeilupaikan järjestämisessä. 

Uraohjauksen tarkoituksena on tarjota henkilöille työllistymistä edistävää valmennusta. (Laki muutosturvasta, 1.1.2017.)   Työllistymistä edistävä valmennus on siis lain edellyttämää, ja hyvin toteutettu uraohjaus  antaa postiivisen ja vastuullisen kuvan työnantajasta!

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page