top of page

"Oppimisen, ohjaamisen ja terapian asiantuntija"  -kaisa maria-

IMG_1778-2.jpg

Scisco Oy visiona on
Tuottaa korkealaatuista koulutusta ja opetusta, joka perustuu vahvaan ammattitaitoon ja laajaan koulutuspohjaan.  

                                       
Kohdata asiakkaat yksilöllisesti ja kuunnellen heidän tarpeitaan ja toiveitaan, jotta voimme tarjota heitä palvelevia koulutusratkaisuja.  
         

                  
Tuottaa laadukasta etäopetusta - ja koulutusta digitaalisilla materiaaleilla ja online-opetuksella, joka on paikkaansitomatona (vähentäen koulutuksen ympäristövaikutuksia.)

Mahdollistaa koko Suomen kattavasti laaja-alaisia terapiapalveluita - Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa ja seksuaaliterapiaa sekä Muutosvalmennusta. 

SCISCO:n arvot tiiviisti

Luotettavuus, 
johon liityy täydellinen vaitiolovelvollisuus.
 

Ammattitaidon ylläpitäminen ja elinikäinen oppiminen,
jotta voin tarjota aina ajantasaista ja laadukasta palvelua. 

Tasavertaisuus,
toiminnassani kohtelen kaikkia tasa-arvoisesti, ketään syrjimättä. 

Aitous,
olen läsnä aidosti, itsenäni. 
 

Hei!

Olen Kaisa Maria Peltoniemi

Scisco Oy omistaja ja perustaja.  

Minulla on terveystieteiden maisterin opinnot (TtM) terveydenhuollon opettajan ko. Olenkin toiminut opettajana 20- vuotta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon parissa. 

Löysin oman yrittäjän polkuni, joka luo minuun innostusta ja hyvää energiaa. Saan tehdä sitä, mitä arvostan eli auttaa muita löytämään omaan elämäänsä paremman suunnan terapian ja/tai uuden oppimisen kautta. 

Tiedän kokemuksesta, että opiskelu avaa ovia uusiin maailmoihin, niin omassa sisäisessä todellisuudessa kuin myös työelämässä ja uuden uran alkuun. 

Omaa terapiapolkuani olen
 kulkenut jo jonkun matkaa. Psykoterapia on ollut yksi terapiaopintojen sisällöistä. Kuitenkin haluan sitä matkaa jatkaa vielä tovin. Toisen ihmisen- terapeutin läsnäolo, kuuntelu ja minulle suunnatut kysymykset, ovat mahdollisuuksia kehittyä ihmisenä ja antavat suuntaa mielekkäisiin muutoksiin. 
 

Referenssit: 

01 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, opettaja 20- vuotta. 

02 Lapin sairaanhoitopiiri, nykyinen LAPHA
palveluntuottaja, psykofyysinen fysioterapia.

03 Lapin kuntoutus Oy, palveluntuottaja, seksualiterapeutti ja kouluttaja. 

IMG_1724.jpg

Minua on aina kiinnostanut uuden oppiminen. Tässä käymiäni koulutuksia ja kursseja ajan varrelta:

Terveytieteiden maisteri (TtM) - terveydehuollon opettaja, fysioterapeutti, seksuaalineuvoja (SSS), seksuaaliterapeutti ja tuoreimpana Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (2023).

* Potilassiirtojen ergonomiakortti kouluttajakoulutus (Ttl), 2019.

* Psykologian aineopinnot 35 op, 2018

* Rosen- metodi jatkokurssi 4-10.6.2017

* Rosen- metodi, peruskurssi, 9.-11.12.2016

* IHÄPEÄN KANSSA TYÖSKENTELY TERAPIASSA 7.10.2016

* Seksologian jatko-opinnot 22.9.2016, 40 op

* Toimiva lapsi & perhe - menetelmä: Lapset      puheeksi 12.12.2013

* Seksuaalineuvojan opinnot 24.5.2013, 20 ov

* Ammatillisen opettajan verkostotyö 1.9.2011, Jyväskylä ammattikorkeakoulu, 5 op

* Yksilöllinen oppiminen III - koulutus Jyväskylä ammattikorkeakoulu 25.3.2011, 5 op

* KV - osaajakoulutukset: opettajan työelämäjakso UK:ssa, huhtikuu 2008

* Ongelmaperustainen pedagogiikka. Lapin Yliopisto, 11.12.2006 8 op

* KV - osaajakoulutukset: opettajan työelämäjakso UK:ssa, toukokuussa 2005

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page