top of page

"Oppimisen, koulutuksen ja terapian asiantuntija" 

Scisco Oy visiona on
Tuottaa korkealaatuista koulutusta ja opetusta, joka perustuu vahvaan ammattitaitoon ja laajaan koulutuspohjaan.  

                                       
Kohdata asiakkaat yksilöllisesti ja kuunnellen heidän tarpeitaan ja toiveitaan, jotta voimme tarjota heitä palvelevia koulutusratkaisuja.  
         

                  
Tuottaa laadukasta etäopetusta - ja koulutusta digitaalisilla materiaaleilla ja online-opetuksella, joka on paikkaansitomatona (vähentäen koulutuksen ympäristövaikutuksia.)

Mahdollistaa koko Suomen kattavasti laaja-alaisia terapiapalveluita - Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa ja seksuaaliterapiaa sekä muutosvalmennusta. 

IMG_1778-2.jpg

SCISCO:n arvot pähkinänkuoressa.

Luotettavuus: 
asiakkaita palvellaan ammattitaitoisesti, tutkittuun tietoon pohjaten. 

 

Ammattitaidon ylläpitäminen merkitsee: jatkuvaa kouluttautumista ja toimintaympäristön  huomioimista. 
 

Asiakaspalvelu:
Tarjota asiakkaille heitä palvelevia koulutusratkaisuja.
Yrityksen toiminnassa kohdellaan kaikkia tasa-arvoisesti, ketään syrjimättä.

Aitous on  
l
äsnä oloa, kuuntelemista ja ammatillisuutta ilman teennäisyyttä - vaatii rohkeuta kohdata asiakkaat aidosti!

 

Hei!

Olen Kaisa Maria Peltoniemi

Scisco Oy omistaja ja perustaja.  

Minulla on terveystieteiden maisterin opinnot (TtM) terveydenhuollon opettajan ko. Olenkin toiminut opettajana 22- vuotta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon parissa. 

Löysin oman yrittäjän polkuni, joka luo minuun innostusta ja hyvää energiaa. Saan tehdä sitä, mitä arvostan eli auttaa muita löytämään omaan elämäänsä paremman suunnan terapian ja/tai uuden oppimisen kautta. 

Tiedän kokemuksesta, että opiskelu avaa ovia uusiin maailmoihin, niin omassa sisäisessä todellisuudessa kuin myös työelämässä ja uuden uran alkuun. 

Omaa terapiapolkuani olen
 kulkenut jo jonkun matkaa. Psykoterapia on ollut yksi terapiaopintojen sisällöistä. Kuitenkin haluan sitä matkaa jatkaa vielä tovin. Toisen ihmisen- terapeutin läsnäolo, kuuntelu ja minulle suunnatut kysymykset, ovat mahdollisuuksia kehittyä ihmisenä ja antavat suuntaa mielekkäisiin muutoksiin. 
 
IMG_1724.jpg

Minua on aina kiinnostanut uuden oppiminen. Tässä käymiäni koulutuksia ja kursseja ajan varrelta:

Terveytieteiden maisteri (TtM) - terveydehuollon opettaja, fysioterapeutti, seksuaalineuvoja (SSS), seksuaaliterapeutti ja tuoreimpana Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (2023).

* Potilassiirtojen ergonomiakortti kouluttajakoulutus (Ttl), 2019.

* Psykologian aineopinnot 35 op, 2018

* Rosen- metodi jatkokurssi 4-10.6.2017

* Rosen- metodi, peruskurssi, 9.-11.12.2016

* IHÄPEÄN KANSSA TYÖSKENTELY TERAPIASSA 7.10.2016

* Seksologian jatko-opinnot 22.9.2016, 40 op

* Toimiva lapsi & perhe - menetelmä: Lapset      puheeksi 12.12.2013

* Seksuaalineuvojan opinnot 24.5.2013, 20 ov

* Ammatillisen opettajan verkostotyö 1.9.2011, Jyväskylä ammattikorkeakoulu, 5 op

* Yksilöllinen oppiminen III - koulutus Jyväskylä ammattikorkeakoulu 25.3.2011, 5 op

* KV - osaajakoulutukset: opettajan työelämäjakso UK:ssa, huhtikuu 2008

* Ongelmaperustainen pedagogiikka. Lapin Yliopisto, 11.12.2006 8 op

* KV - osaajakoulutukset: opettajan työelämäjakso UK:ssa, toukokuussa 2005

Referenssit: 

01 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, opettaja 20- vuotta. 

02 LAPHA, Lapin hyvinvointialue.
palveluntuottaja, psykofyysinen fysioterapia.

03 Lapin kuntoutus Oy, palveluntuottaja, seksualiterapeutti ja kouluttaja. 

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page